DSİ Afyonkarahisar Çay ve Bolvadin İçmesuyu Arıtma Tesisi

DSİ Afyonkarahisar Çay ve Bolvadin İçmesuyu Arıtma Tesisi

Proje kapsamında Çay Barajından alınan 30.000 m³/gün ham suyu arıtacak arıtma tesisi inşa edilmiş, ekipman temin ve montajları yapılmış, SCADA sistemi kurulmuş, personel eğitimleri verilerek tesis işletmeye alınmıştır. Ayrıca, arıtma tesisi tahliye ve taşkın işleri de tamamlanmıştır.

Arıtılmış su kalitesi bütün yönleriyle 07.03.2013 tarih ve 28580 sayılı Resmî Gazetede yer alan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygun olarak tamamlanmıştır.

Proje sahası Afyonkarahisar İli, Çay İlçesi sınırları dahilinde olup, DSİ 18. (Isparta) Bölge Müdürlüğü görev sınırları içerisinde kalmaktadır.

  • İdare

    DSİ 18. (Isparta) Bölge Müdürlüğü

  • Şube Müdürlüğü

    DSİ 183. (Afyonkarahisar) Şube Müdürlüğü

Lütfen Bekleyin...