DSİ Iğdır İçmesuyu Arıtma Tesisi

DSİ Iğdır İçmesuyu Arıtma Tesisi

Proje kapsamında Ünlendi Barajından alınan 125.000 m³/gün ham suyu arıtacak arıtma tesisi inşa edilmiş, ekipman temin ve montajları yapılmış, SCADA sistemi kurulmuş ve personel eğitimleri verilerek tesis işletmeye alınmıştır. Ayrıca, arıtma tesisinin tahliye ve taşkın işleri de proje kapsamında yapılmıştır.

Arıtılmış su kalitesi bütün yönleriyle 07.03.2013 tarih ve 28580 sayılı Resmî Gazetede yer alan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygun olarak tamamlanmıştır.

Arıtma Tesisi, Iğdır ili Tuzluca ilçesi sınırları içerisindedir.

  • İdare

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Atıksu Dairesi Başkanlığı

  • Bölge Müdürlüğü

    DSİ 24.(Kars) Bölge Müdürlüğü

  • Şube Müdürlüğü

    DSİ 242. (Iğdır) Şube Müdürlüğü

Lütfen Bekleyin...