DSİ Kocaeli Karamürsel İçmesuyu Arıtma Tesisi

DSİ Kocaeli Karamürsel İçmesuyu Arıtma Tesisi

Proje sahası Kocaeli ili sınırları dâhilinde olup, DSİ 1. (Bursa) Bölge Müdürlüğü görev sınırları içerisinde kalmaktadır.
İşin amacı, İhsaniye ve Avcıdere Barajlarından alınacak ham suyu “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olacak şekilde arıtacak 100.000 m³/gün kapasiteli arıtma tesisinin inşa edilmesi, ekipman temin ve montajı, SCADA sisteminin kurulması, personel eğitimi ve tesisin işletmeye alınmasıdır. 

  • İdare

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Atıksu Dairesi Başkanlığı

  • Bölge Müdürlüğü

    DSİ 1.(Bursa) Bölge Müdürlüğü

  • Şube Müdürlüğü

    DSİ 15. (Kocaeli) Şube Müdürlüğü

Lütfen Bekleyin...