DSİ Samsun 19 Mayıs İçmesuyu Arıtma Tesisi

DSİ Samsun 19 Mayıs İçmesuyu Arıtma Tesisi

Proje kapsamında 19 Mayıs Barajından alınacak 100.000 m³/gün ham suyu arıtacak arıtma tesisi inşa edilmiş, ekipman temin ve montajları yapılmış, SCADA sistemi kurulmuş, personel eğitimleri verilerek tesis işletmeye alınmıştır. 

Arıtılmış su kalitesi bütün yönleriyle 07.03.2013 tarih ve 28580 sayılı Resmî Gazetede yer alan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygun olarak tamamlanmıştır.

Arıtma Tesisi, Hibe Köyü yolu kenarında, köy merkezine yaklaşık 550 m mesafede Engiz Çayı sol sahilinde olup sırtta konumlanmıştır. Arıtma tesisi üniteleri 125-114m kotları arasında yerleştirilmiştir. Arazi eğimi yaklaşık % 5,5-8,4 arasında değişmektedir.

  • İdare

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Atıksu Dairesi Başkanlığı

  • Bölge Müdürlüğü

    DSİ 7.(Samsun) Bölge Müdürlüğü

  • Şube Müdürlüğü

    DSİ 71. (Samsun) Şube Müdürlüğü

Lütfen Bekleyin...